Семінар «Фінанси для нефінансових менеджерів»

02 ноября 2021

18:30

Киев, Академія «Делойт»

Всі дати курсу: 2, 4, 9, 11, 16 листопада

Мета семінару:

Познайомити з основними принципами фінансового та управлінського обліку і корпоративних фінансів.

Кому буде корисним семінар?
Топ-менеджерам і нефінансовим менеджерам департаментів.
Працівникам департаментів продажів, маркетингу, IT та HR, які не мають спеціальної освіти у фінансах та аудиті.
Бізнес-коучам.

Результати навчання

В ході курсу слухачі навчаться:
«читати» фінансові звіти компаній і на основі показників управлінського та фінансового обліку робити висновки щодо поточного фінансового стану компанії та результатів її діяльності;
застосовувати класичні критерії для аналізу інвестиційних проектів, визначення їх привабливості та доцільності здійснення.

Зміст курсу

1. Фінансова система компанії
Фінансові цілі компанії.
Фінансова функція в компанії. Ключові завдання і напрямки роботи.
Ключові фінансові процеси.

1. Основні принципи та поняття фінансового обліку
Що таке облік і для чого він потрібен.
Основні типи обліку: фінансовий, бухгалтерський, податковий і управлінський.
Основні принципи ведення обліку.
Дебіторська і кредиторська заборгованість.
Амортизація, підходи до її розрахунку.

2. Фінансова звітність
Основні фінансові документи і взаємозв'язок між ними.
Звіт про фінансові результати.
Баланс.
Звіт про рух грошових коштів.
Як бізнес-рішення впливають на баланс та звіт про прибутки і збитки.
Питання і завдання. Ситуація для аналізу.

3. Діагностика компанії. Розрахунок і використання показників ефективності
Як операційні рішення компанії впливають на прибутковість і грошовий потік.
Оцінка ліквідності та операційної ефективності.
Підвищення ефективності за рахунок управління операційним циклом.
Оцінка прибутковості, зростання, ризику.
Оцінка ефективності компанії.
Питання і завдання. Ситуація для аналізу.

4. Основні поняття корпоративних фінансів
Головна мета компанії.
Основний принцип фінансів.
Поняття вартості грошей у часі.
Питання і завдання. Ситуація для аналізу.

5. Основні поняття корпоративних фінансів
Інструментарій корпоративних фінансів.
Дисконтування.
Поняття поточної вартості.
Поняття складного відсотка.
Довічна рента і визначення її поточної вартості.

6. Критерії прийняття інвестиційних рішень
Чиста приведена вартість (NPV).
Внутрішня ставка прибутковості (IRR).
Термін окупності. Дисконтований термін окупності.
Коефіцієнт прибутковості.
Співвідношення витрат до вигод.
Порівняльний аналіз критеріїв.
Питання і завдання.

7. Інвестиційні рішення і основи фінансового моделювання
Інструменти бюджетування капіталовкладень.
Міра створення вартості.
Як знайти WACC компанії.
Принципи побудови грошового потоку.
Питання і завдання. Ситуація для аналізу.

Викладач – Iван Компан

Iван Компан є директором Академії «Делойт» і викладачем Единбурзької бізнес-школи, де він веде курс фінансів російською та англійською мовами.

Пан Компан – фахівець в галузі фінансів з 25-річним стажем. Протягом своєї професійної кар’єри Іван Компан обіймав керівні посади в низці великих українських і міжнародних фінансових компаній, зокрема Deloitte (партнер, керівник департаменту фінансових та консультаційних послуг; Wood & Company (генеральний директор), Creditanstalt Austria Investment Bank (керуючий директор) тощо.

Киев
02 ноября 2021 - 18:30 04 ноября 2021 - 18:30 09 ноября 2021 - 18:30